Username or e-mail: Sign up
Password: Log in
 
á las dose á las dose ng araw á las dose ng araw 
aa ikaapat na lugar aakulangan aalagaan 
aamán ó karné ng tupa aapating gilid at panulukan Aarestuhin mo ba ako? 
abâ Aba Ginoong María Aba- bababa kaba Baba? 
aba! Abá! abaká 
abakada abakadahán abala 
abalahin abaloryo abangan 
abangán abaniko abat 
abay abay abay na babae 
abay na lalake abenida abestrús 
Abisinya ábitong maputî ng parè abó 
abo ng uling na bakal abogado abot 
abót abót ábot 
ábot abril abugado 
abuloy abulusyon abuluyan 
abuso abutan abutin 
abutin ng gabí achara adhetibo 
adhikâ adiós adobo 
adverbio (pangbago) adwana adyos 
aga agad agád 
agád agahan agalì 
agam-agam agap agapay 
agaping malaman agas agas ng dugô 
agaw agawán agawin 
aghám agila agiw 
agiw ng usok aglahì agnós 
agos agósto agpang na salaysay 
agrikultura agua de colonia aguhon 
agunyas agunyás agusán 
agusán ó dáluyan ng tubig agusil agusíl 
agwa bendita agwardyente agwat 
agwát ah! Ah! 
ahá! ahá! ahas 
áhas ahas na makamandag ahente 
ahitan ahunín air con 
air mail .. airport ? Aislánd 
akala akalà akalain 
akáyin akayin sa masamâ akbayan 
akdâ akdang mainam akin 
akit akít akitin 
aklat aklat aklát 
aklat na manipís aklat na tálaan aklat ng mga salmo 
aklat ng misa Aklat Pangkatagalugan aklat-dásalan 
aklátan akmâ ako 
akó akò Ako ay biik- ikaw ay baboy! 
Ako ay galing sa Ako ay galing sa ______. Ako ay gutom. 
Ako ay hindi hiyang sa _____? Ako ay hindi nakapagsasalita _ Ako ay kumákain 
Ako ay may asawa. Ako ay nag-aaral ng_____? Ako ay nagsasalita sa wikang… 
Ako ay nasa ______ grado Ako ay pagod na pagod. Ako ay pupunta sa ….. 
Ako ay pupunta sa bayan Ako ay titigil sa ________ Ako ay uhaw. 
ako ngà ako rin Ako si ______ . 
Ako'y nawawala aksidente áksido 
akusa akyat akyát 
akyatín Ala sais ng gabi ala sais ng hating gabi 
Ala siyete i medya ng umaga ala siyete ng hating gabi Ala una i medya ng umaga 
ala una ng hapon ala una ng madaling araw Ala una ng umaga 
ala una y media ng hapon Ala- una ng hapon ala-ala 
Ala-una kinse ng umaga Ala-una y' medya ng umaga alaala 
alaala alaala ng isang labanán alabastro 
alabók alaga alagà 
alaga' alagaan álagaan 
alagad alaha alahas 
aláhas alak álak 
alak na Herés alak na kunyát alak sa Champaña 
alak-alakán alakán alakdán 
alakin alala alalahanin 
alalahánin alalahánin alalahánin 
alalay alalayan alalayan sa itaas 
alam alám alamát 
alampay alan alang-alang 
alanganin alanganín álanganin 
alapaap alás alas dies ng hating gabi 
alas diyes ng umaga Alas dos ng hapon alas dos ng madaling araw 
alas dos y media ng hapon alas dose ng madaling araw Alas dose ng tanghali 
Alas kuwatro ng umaga alas kwatro ng hapon alas kwatro ng madaling araw 
alas nuebe ng hating gabi alas nuwebe ng umaga alas nuwebe ng umaga 
alas onse ng hating gabi alas onse ng umaga alas otso ng hating gabi 
alas otso ng umaga alas sais ng umaga alas singko ng hapon 
alas singko ng madaling araw Alas tres ng hapon alas tres ng madaling araw 
Alas- tres ng hapon Alas-dos ng hapon Alas-tres ng umaga 
Alaska alatiit alatiit 
alatiit alatiit alay 
Albanya albayalde albayarde 
album ale ále 
ale sa pakinabang aleman Alemanya 
aleta álhebra Alherya 
ali alibadbad alibughâ 
Aligamgam alikabók alilà 
alilà sa kusinà alilang babae alilang babae sa bahay 
alilang lalake alimango alimango 
alimasag alimasag alimura 
alin alin man alindog 
alindugin Alíng palda ang gustó mo? alingasaw 
alingawngaw alingwngaw alinlangan 
álinlangan alinman alinman 
alinsangan alinsunod alinsunod sa 
alintanahin alipato alipin 
aliping babae aliping lalake alipinin 
alipunga alipustâ alipustain 
alipustâin alis alís 
alis diyan! Alís! alisagâ 
alisan alisan ng almás ó panglaban alisan ng balat 
alisan ng bisà alisan ng bubong Alisan ng bubong. 
alisan ng kabuluhan alisán ng katungkulan alisan ng laman 
alisán ng lamán alisán ng pag-aarì alisan ng pag-aarì bawáan 
alisan ng pasya alisan ng takip alisan ng takíp 
alisan ng talì alisan ng tornilyo alisan ng tubig 
alisán ng tungto alisin alisín 
alisin (ang harì) sa luklukan alisín ang butó alisin ang kabesada 
alisin ang pahintulot alisin sa ayos alisin sa balot 
Alisin sa balot. alisin sa kahihiyan alisin sa katungkulan 
alisin sa pagkaalipin alitan alitaptap 
alituntunin aliw alíw 
aliwalas áliwan aliwin 
aliwín aliwín alkampor 
alkitran alkitrán alkohól 
almanake almás almás na pumuputok 
almasen almasen ng sarisari almendras 
almires almirol almoneda 
almusal almusál alò 
alok alon álon 
alpá alpabeto alsá 
alsahín altár alugin 
alulod alumínyo alupihan 
ama amá ó ina amag 
amagin Amáin amain sa pakinabang 
ámak amákin amasona 
ambâ ambag ambagan 
ambar ambisyón ambon 
ambulansiyá amén Amerika 
amerikána Amerikano amerikanuhin 
amilyaramyento amin amin 
amin ngâ aminin amo 
amo amoniako ámot 
amoy amóy amóy 
amoy na mabahò amoy na masamâ ampatin 
ampatín ampon ampunan 
ampunin ampunín amuin 
amuyin amuyín anak 
anák ának anak na babae 
anák na babáe anák na babae ng harì anák na lalake 
anak na lalaki anak na laláki anák ng harì 
anák sa ibá ng may-asawa anak sa ligaw anák sa ligaw 
anák-ginoo anák-mahal anák-timawà 
anakoreta anamán anamán 
anang anarkista Anatolya 
andamyo ng sasakyan andás andukhâ 
anfiteatro ang ang 
Ang ______ ay sira Ang aking kabansaan ay… ang aksidente 
ang anomang nagniningas ang bagong nag-aaral Ang bahay ko. 
Ang bait-bait mo! ang balak kapagkaraka ang basâ 
ang bawa't ikaapat na taón ang binabayaran ang binigyan 
ang bumubwis ang butong likod ng ibon ang dádalawa ang paa 
ang dakong likuran ng anoman ang dakong likuran ng tindahan ang daladalahan sa paglalakbay 
ang dî pagdaló ang dî pagharap ang dî pagkabayad ng utang 
ang dî tumutupad ng pangakò ang dulang ang dumadaluhong 
Ang ganda mo Ang ganda ng kulay! ang gumagapas 
Ang gusto ko ay _______. ang halimaw ang halimaw 
ang hinaharap ang hinalinhan ang hukom noong araw sa Roma 
ang huling hukom ang humahampas ang ibinubugá ng bulkán 
ang ikapat na bahagi ng anoman ang ilalim ó káilailaliman ang itinatangì 
Ang kaalaman sa pagpapahilab ang kabayaran ang kahoy ay maputi't matibay 
ang kailangan ang kalagayan na máihahalal ang karunungan sa bulaklak 
ang kasunod ang katotohanan ang katunayan 
ang kausap ang kinakailangan ang kinátatangahan 
ang kulang ang labas Ang labasan sa eskwela ay ___ 
ang lagdâ sa isang sulat ang lakad ang lalaking nakaitim 
ang lanta ó tuyot ang lapad ng isang buhok ang likuran ninoman 
ang looban sa likuran ng bahay ang lumalarô ang lumilibang 
ang lumilipas Ang mabilís na kabayo ang mag-aalay 
ang magandang piliin ang maguulíng ang mahaharang 
ang maigi ang mamamatay tao ang manggagawà ng karikatura 
ang manok ang mapulá ang marunong manuntok 
ang marunong tumugtog ng lira ang matalik kong kaibigan ang matatandâ 
ang matatandâ ang may pábrika ó págawaan ang may sala ó kasalanan 
ang may-sakít sa sikmurà ang mga ito ang mga langgam ni Carlo 
ang mga yaon ang minamahal ang nabubuhay sa gugol ng iba 
ang nabuhay bago nagkagunáw ang nag-aaral Ang nag-anyaya 
ang nagbabalità ang nagbibigay ang nagbibigay kasayahan 
ang nagbibilí ng aklat ang nagbibilí ng gamot ang nagbibilí ng mga kakainín 
ang nagbibili ng punlâ ang nagbibintang Ang nagbibinyag 
ang nagbigtî ó nagpatiwakal Ang nagdadaan ang nagdidìwan 
ang naghahalaman ang naghahangad ang naghihintay 
ang nagkakailâ ang nagkakaloob ang naglalakad 
ang naglalakbay ang nagmamana babae ang nagmamana lalake 
ang nagmamay-arî ang nagnanasà ang nagpalimbag 
ang nagpapadalá ang nagpaparatang ang nagpapatubò 
ang nagpapaupa ng bahay ang nagpapautang ang nagsasakdal 
ang nagsasalaysay ang nagsasalin sa iba ang nagsasalitâ 
ang nagsasayá ang nagtaanan ng babae ang nagtagumpay 
ang nagtatakdâ ó nagtatadhanâ ang nagtitindá ng alak ang nagtitinda ng medyas 
ang nagwagí ang nakahahalina ng loob ang nakamatay 
ang nakikinabang ang nakikinig ang nakikipag-usap 
ang nakikipagmátwiranan ang nakikipagtalo ang namatay 
ang namimingwit ang námomoda ang namumuhunan 
ang namumukod ang nanalo ang nananagot 
ang nananagot ang nanánagót ang nananahan sa ibang lupain 
ang nananalo ang nananampalatayang may Dyos ang nanaw 
ang nangangabayo ang nangangarwahe ang nanghahamon 
ang nanghihimagsik ang nangunguna ang nangungupahan 
ang nangungupahan ng bahay ang naninirahan ang nanonood 
ang napakikilalang salarín ang nápapanahon ang nápariwarâ 
Ang nasa ilalim ng lupà ang nasa lahat ng dako ang nasa pakikidigmà 
ang násasakdal ang nasasakdal ó isinasakdal ang nasawî 
ang nasayang ang natalo ang natutulog 
ang nauukol ang nauukol sa kalayawan ang nauukol sa kolehyo 
ang nauukol sa laman ang nawalâ ang nerbyosang mangkukulam 
ang nilalamán ang nililigawan ang nililingap 
Ang numero ng kuwarto ko ay __ Ang oras ay alasdos ng umaga. ang pag-aasawa sa dalawa 
ang pag-aawitan sa pag-aani ang paghawak ang pagkaguhit 
ang pagkain ang pagkakapasa lahat ng dako ang pagkakasunodsunod ng lahì 
ang pagkakatugmâ ng tinig ang pagkalarawan ang pagsasalaysay ng kahulugan 
ang panahong darating ang pananalig na walang Dyos ang pandaraya 
ang pangako Ang pangalan ko ay__ ang pangulong bayan 
ang patapon ang pinagkakautangan ang pinagkalooban 
ang pinaka mainam ang pinamanahan ang pumatay ng iná 
ang pumatay sa sariling amá Ang relo ni Leroy ay rolex. ang sakay ó lulan 
ang saklaw ng konde ang samahan ang sangpung utos 
ang sinundan Ang sukat na kailangan ko ay _ ang sukì ng mga abogado 
ang sulat ang sumasagot ang sumusulat 
Ang tagalog ko ay mali ang tagatawad ang talunan 
ang tao ang taong may dalawang asawa ang tapát ng ulo sa itaas 
ang tinatangkilik ang tinitipon ang totoo 
ang tumatalikwas ang tumatanggap ang tumatanggap ng kontrato 
ang tumawag ang tumutulong ang tumututol 
ang tunay na init ang ukol sa panulok ang ukol sa unang panahon 
ang ulam ang ulo ang umaani 
ang umaasa ang unang martir ang unang tipo ó titík ó molde 
ang yarì sa katalinuan angal angal ó tingig ng tupa 
Angaw anghang angháng 
anghel anghél anghít 
angil angkan angkán 
angkan ng sangkatauhan Angkara angking kabanguhan 
angkinin angkla anglicano 
anglít anhina ani 
áni anibersaryo anihin 
anim animnapû anino 
anis anís anluwági 
ano ano Ano ang ginagawa mo? 
Anó ang ginagawâ nilá? Ano ang ikinabubuhay mo? Ano ang iyong hanapbuhay? 
Ano ang iyong kabansaan? Ano ang iyong medyor? Ano ang iyong palatandaan? 
Ano ang iyong reliheyon? Anó ang kumagá sa kaniyá? Ano ang laki ng kama? 
Ano ang mga oras ng pagdalaw? Ano ang mga sangkap? Ano ang numero ng telepono ng? 
Ano ang pangalan mo? Ano ang problema? Ano ang rekomendasyon mo? 
Ano ibig mong sabihin? Ano ito? Anó itó? 
Ano itong sinisingil dito? Ano pa! Ano po ito? 
anó! hoy! ipahagad sa aso ano? anodino 
anoman anomán anomang aklat 
anomang bagay anomang bagay na tumuturò anomang ginigiling 
anomang mabilog anomang may tatlong tulis anomang nápakaliit 
anomang pangyarihan anomang tatatluhing paa anomang tunáw ó lusaw 
Anong bago? Anong grado ka? Anong kulay ng iyong buhok? 
Anong nangyari? Anong oras ang alis? Anong oras ang dating? 
Anong oras ang paglabas? Anong oras dadating ang bus? Anóng oras daratíng si Luisa? 
Anong oras na? Anong oras tayo babalik? Anong pangalan ng hayop mo? 
Anong problema? Anong sinasabi niya? Anong trabaho mo? 
anopa't anopa't ... anopat 
antá antak anták 
antalahin antalahin antártiko 
antas antíkristo anting-anting 
antipalo antok antúkin 
Anu-ano ang dala mo? Anu-ano ang sinabi ng tatay? ánum 
anúnsiyo anúnsiyo anyaya 
anyayahan anyayáhan ányayahan 
anyayahin anyô anyô ng titik 
anyong kamáy anyong kurús anyong nililok 
anyong panulok anyongsingsing Anyuan 
apa apad aparador 
ápat apat na anak apat na bagay 
apat na bahagi apat na kopya apat na ulit 
apatín apatnapû apaw 
apáw apaw na tubig apaw ng tubig 
apdó apelyido apelyído 
apendíce Apganistan apí 
aplaya apo apó 
apò apo sa tuhod apó sa tuhod 
apog apokalipsis apóng babae 
apong babae sa tuhod apóng lalake aporo 
apostatize apostol apóstoles 
apóstrope apóy apóy 
apoy ó sunog Apriká apugán 
apuyán apyan arabal 
árabe árabe Arabya 
arag-arag aral aral kristiano 
aranggutang ó malakinoy aranya ng mga ilawan aráro 
áraruhin araw aráw 
áraw araw na dî pangilin araw na kapahingahan 
araw na pangilin araw na simple araw na sinusundan 
Araw ng mga Patay araw-araw Aray! 
arbularyo archibo Arhentina 
ari arì ari-arian 
ariin ariing banal ó sagrado ariing Dyos 
ariing gamot ang anoman ariing may kaya ariing parang hayop 
ariing parang kapatid ariing parang tao ariing sapat 
ariing tao ariing walang kaya arimohonan 
arina Arisona aritmétika 
arkanghel arkila arkitekto 
arkó arkó arkó ng byolín 
Armenya arnika arsediano 
arsobispo arte artilyerya 
artipisyál artista arúga' 
asa ása asada 
asahan asahan mo asal 
asal ginoo asal ginoo asal na masamâ 
asangkapang panghiwà asaprán asarol 
asawa asáwa asawa (babae) 
asawa ng ama ó iná asawa ng amá ó iná asawa ng Biskonde 
asawa ng harì asawa ng sugong lalaki aseite de Kastor 
asenso asento asera 
Aserbayán asero asikasuhin 
asim asin asinán 
askad askád asnán 
asó áso asoge 
asong babae asong galgo asong pangaso 
asong pangtubig asong walang kabuluhan aspile 
ass astinggal asuhan 
asúkal asukalan asul 
asúl asunto asupré 
Asya at at bwan 
at pahatid kawad at saka at saká 
atang atang na bwis atang na sisíngilin 
ataul atáy atay ng isdâ 
ate Atenas atin 
atin atíp atipan 
atlántiko atlas atsa 
atswete atún auctioneer 
Australya autor autora 
awa awà awang-awa 
awás awasan awasán 
awasín awasín away 
awayán awit áwit 
awit ni Salomon awit sa Pg. Dyos awit sa simbahan 
awit simbahan awto awtomóbil 
ay Ayan! ayaw 
ayawán ayon Ayón palá ang salamín mo! 
ayon sa ayon sa kalooban ayon sa katwiran 
ayon sa kautusan ayon sa kundisyon ayon sa nauukol 
ayon sa pagkatatag ayon sa salitâ ayon sa sariling gawî 
ayon sa siyensiya ayon sa ugalí ayos 
Ayos naman ayos ng labanán ayos ng pagdiriwan ng simbahan 
ayos ng pagkakasunodsunod ayos sa kautusan ayos sa pakikipaglaban 
ayos sa titik ayos sa titik ayudante 
ayudante de campo ayuno ayusin 
Terms of Service