Username or e-mail: Sign up
Password: Log in
 
ค.ด. ค.บ. ค.ม. 
ค.ร.น. ค.ศ. คค 
คคนัมพร คคนางค์ คคนานต์ 
คง คงกระพัน คงกระพันชาตรี 
คงขาด คงคลัง คงคา 
คงจะ คงตัว คงทน 
คงทนถาวร คงที่ คงสติ 
คงสภาพ คงอยู่ คงอยู่ได้ 
คงเดิม คงเส้นคงวา คงเหลือ 
คงแก่เรียน คงไว้ คช 
คชกรรม คชบาล คชศาสตร์ 
คชสาร คชา คชาชาติ 
คชาชีพ คชาธาร คชาภรณ์ 
คชินทร์ คณนา คณบดี 
คณะ คณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการชั่วคราว คณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการตุลาการ 
คณะกรรมการผู้บริหาร คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมาธิการ 
คณะครุศาสตร์ คณะครู คณะฑูต 
คณะดนตรี คณะทันตแพทย์ศาสตร์ คณะทัวร์ 
คณะทำงาน คณะที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ 
คณะบริหาร คณะบุคคล คณะปฏิวัติ 
คณะผู้บริหาร คณะผู้แทน คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะมนตรี คณะมนตรีความมั่นคง คณะมัณฑนศิลป์ 
คณะรัฐประหาร คณะรัฐมนตรี คณะรัฐศาสตร์ 
คณะลูกขุน คณะวนศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสงฆ์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะองคมนตรี 
คณะอักษรศาสตร์ คณะอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ คณาจารย์ คณาธิการ 
คณาธิปไตย คณานับ คณิกา 
คณิต คณิตศาสตร์ คด 
คดกริช คดข้าว คดงอ 
คดซ่าง คดสร้าง คดี 
คดีความ คดีดำ คดีมโนสาเร่ 
คดีลอบฆ่า คดีลอบสังหาร คดีอนาถา 
คดีอาญา คดีอุกฉกรรจ์ คดีแดง 
คดีแพ่ง คดีโลก คดเคี้ยว 
คดโกง คดโค้ง คดไปคดมา 
คติ คติชน คติชนวิทยา 
คติชาวบ้าน คติธรรม คตินิยม 
คติประจำตน คติประจำตัว คติประจำใจ 
คติพจน์ คติอหังการ คน 
ค้น ค้น คนกรีก 
คนกรุง คนกล้า คนกลาง 
คนกลุ่มน้อย คนกวาดถนน คนกันเอง 
คนก้าวร้าว คนกำกับบท คนขลาด 
คนขอทาน คนขับ คนขับรถ 
คนขับเสภา คนข่า คนขาย 
คนขายของ คนขายของชำ คนขายดอกไม้ 
คนขายตั๋ว คนขายปลา คนขายหนังสือ 
คนขายหนังสือพิมพ์ คนขี้กลัว คนขี้ขลาด 
คนขี้บ่น คนขี้หงุดหงิด คนขี้เมา 
คนขี้โมโห คนครัว คนควบคุม 
ค้นคว้า คนคอแข็ง คนคัดค้าน 
คนค้าขาย คนคิด คนคุก 
คนคุม คนคุมบท คนคู่ 
คนฆ่า คนงาน คนงาม 
คนงี่เง่า คนจน คนจร 
คนจรจัด คนจริง คนจัญไร 
คนจัดทำ คนจีน คนจู้จี้ 
คนฉลาด คนชนบท คนชม 
คนชรา คนช่วย คนชักชวน 
คนชักนำ คนชั้นต่ำ คนชั้นลูก 
คนชั้นสูง คนชั้นหลัง คนชั้นหลาน 
คนชั่ว คนชั่วช้า คนชั่วร้าย 
คนช่างคิด คนช่างฝัน คนชี้แนะ 
คนซื่อสัตย์ คนญี่ปุ่น คนดง 
คนดอย คนดัง คนดิบ 
คนดี คนดู คนดูแลเด็ก 
คนตกงาน คนตรวจ คนตรวจบัญชี 
คนตรวจสอบ คนต้องขัง คนตะวันตก 
คนตัดสินใจ ค้นตัว คนตาขาว 
คนต่างจังหวัด คนต่างชาติ คนต่างด้าว 
คนต่างถิ่น คนต่างประเทศ คนต่างพิภพ 
คนต่างแดน คนตาบอด คนตาม 
คนตาย คนติดฝิ่น คนติดยา 
คนถ่ายรูป คนทรง คนทรงเจ้า 
คนทราม คนท้องถิ่น คนทะลึ่ง 
คนทันสมัย คนทำข่าว คนทำงาน 
คนทำงานบ้าน คนทำมาหากิน คนทำลาย 
คนทำสวน คนทำอาหาร คนทิพย์ 
คนที คนที่มีชื่อเสียง คนทุจริต 
คนธรรพวิวาห์ คนธรรพศาสตร์ คนธรรพ์ 
คนธรรมดา คนนอก คนนำทาง 
คนบงการ คนบริสุทธิ์ คนบอกบท 
คนบัญชา คนบันดาล คนบันทึก 
คนบ้า คนบ้างาน คนบาดเจ็บ 
คนบ้านนอก คนบ้านเดียวกัน คนประกอบอาหาร 
คนประท้วง คนประมูล คนประสานงาน 
คนปรับปรุง คนปรุงอาหาร คนป่วย 
คนปัญญาอ่อน คนป่า คนปากบอน 
คนปากสว่าง คนปากโป้ง คนป่าเถื่อน 
คนผิด คนผี คนผีทะเล 
คนฝึก ค้นพบ คนพยากรณ์ 
คนพาย คนพายเรือ คนพ่ายแพ้ 
คนพาล คนพิการ คนพิจารณา 
คนพิถีพิถัน คนพื้นเพเดียวกัน คนพื้นเมือง 
คนพูดมาก คนพเนจร คนฟัง 
คนภาคเหนือ คนภายนอก คนภายใน 
คนภูเขา คนมั่งคั่ง คนมั่งมี 
คนมาใหม่ คนมีระเบียบ คนมีวินัย 
คนมีสตางค์ คนมีสี คนมีอันจะกิน 
คนมีอายุ คนมีเงิน คนมีเหตุผล 
คนมีเหตุมีผล คนมีโชค คนมือร้อน 
คนมือเย็น คนมุสลิม คนยากคนจน 
คนยากจน คนยากไร้ คนยิว 
คนยืม คนรกโลก คนรถ 
คนรวย คนร้องนำ คนร่อนเร่พเนจร 
คนรัก คนรักษาการ คนรักสนุก 
คนรับ คนรับภาระ คนรับใช้ 
คนรัสเซีย คนร้าย คนรายงาน 
คนร่ำรวย คนรุ่นก่อน คนรุ่นต่อไป 
คนรุ่นหลัง คนรุ่นเก่า คนรุ่นเดียวกัน 
คนรุ่นใหม่ คนรู้เห็นเหตุการณ์ คนลงทุน 
คนลงนาม คนละทาง คนละทิศคนละทาง 
คนละเอียด คนละเอียดถี่ถ้วน คนลึกลับ 
คนวงใน คนวัยหนุ่มสาว คนวัยเดียวกัน 
คนว่างงาน คนวิกลจริต คนวิปลาส 
คนส่งของ คนส่งสินค้า คนสนับสนุน 
คนสนิท คนสมัครสอบ คนสมัยก่อน 
คนสมัยใหม่ คนสวน คนสวย 
คนสัมภาษณ์ คนสาบสูญ คนสามัญ 
คนสารเลว คนสำคัญ คนสืบข่าว 
คนสืบต่อ คนสืบทอด คนสูงวัย 
คนสูงอายุ คนหนักแผ่นดิน คนหนักโลก 
คนหนุ่ม คนหนุ่มคนสาว คนหนุ่มสาว 
คนหลักลอย คนหลักแหลม คนหัวงู 
คนหัวดี คนหัวปี ค้นหา 
คนหากิน คนหาบเร่ คนหาปลา 
คนหายสาบสูญ คนอนุมัติ คนอ่อนหัด 
คนอ่อนแอ คนอังกฤษ คนอัปรีย์ 
คนอ่าน คนอาภัพ คนอินเดีย 
คนอื่น คนอื่นๆ คนอุปถัมภ์ค้ำชู 
คนอเมริกัน คนึงถึง คนเก่ง 
คนเก็บตัว คนเก็บตั๋ว คนเก็บตั๋ว 
คนเก็บสตางค์ คนเก็บเงิน คนเก่าคนแก่ 
คนเกาหลี คนเกเร คนเขลา 
คนเข้าเมือง คนเขียน คนเขียนข่าว 
คนเขียนบท คนเขียนแบบ คนเจ็บ 
คนเจ็บไข้ คนเจรจา ค้นเจอ 
คนเจ้าชู้ คนเจ้าทุกข์ คนเจ้ามารยา 
คนเจ้าระเบียบ คนเจ้าอารมณ์ คนเจ้าเล่ห์ 
คนเซอ คนเซ่อ คนเซ่อ 
คนเด่น คนเดินดิน คนเดินถนน 
คนเดินทาง คนเดินเท้า คนเดิม 
คนเดียว คนเถื่อน คนเนี๊ยบ 
คนเป็นหมัน คนเมา คนเมือง 
คนเมืองกรุง คนเร่ร่อน คนเรา 
คนเริ่มต้น คนเรียกร้อง คนเรือ 
คนเล่นกล คนเลว คนเลวทราม 
คนเลวทรามต่ำช้า คนเล่า คนเล่าเรื่อง 
คนเลี้ยง คนเลี้ยงดู คนเลี้ยงลูก 
คนเลี้ยงเด็ก คนเสมือนไร้ความสามารถ คนเสียจริต 
คนเสียสติ คนเห็น คนเหนือ 
คนเห็นแก่ตัว คนเห็นแก่ได้ คนเหี้ยมโหด 
คนเอเชีย คนแก่ คนแก่เจ้าเล่ห์ 
คนแก้ไข คนแขก คนแจว 
คนแจวเรือ คนแต่ง คนแต่งตั้ง 
คนแถลงข่าว คนแทน คนแนะนำ 
คนแบกภาระ คนแปลกหน้า คนแพ้ 
คนโกง คนโง่ คนโง่เขลา 
คนโง่เง่า คนโฉด คนโชคดี 
คนโดยสาร คนโต คนโท 
คนโทษ คนโบราณ คนโปรด 
คนโรแมนติค คนโสด คนใกล้ชิด 
คนใจดี คนใจบุญ คนใจบุญสุนทาน 
คนใช้ คนใด คนใดคนหนึ่ง 
คนใน คนในปกครอง คนใหญ่คนโต 
คนใหญ่โต คนใหม่ คนไข้ 
คนไข้นอก คนไข้ใน คนไทย 
คนไม่มีลูกไม่มีเมีย คนไม่มีหลักแหล่ง คนไร้ความสามารถ 
คบ คบค้า คบค้าสมาคม 
คบคิด คบชู้ คบชู้สู่ชาย 
คบหา คบหาสมาคม คบเพลิง 
คบไฟ คบไม้ คบไม่ได้ 
คม คมกริบ คมกล้า 
คมขำ คมคาย คมชัด 
คมนาการ คมนาคม คมมีด 
คมสัน คมเข้ม ครก 
ครกกระเดื่อง ครกกระเบือ ครกบดยา 
ครบ ครบกำหนด ครบครัน 
ครบชุด ครบถ้วน ครบถ้วนบริบูรณ์ 
ครบบริบูรณ์ ครบปี ครบมือ 
ครบรอบ ครบวงจร ครบวาระ 
ครบสามสิบสอง ครบเกณฑ์ ครบเกษียณ 
ครบเกษียณอายุ ครบเครื่อง ครม. 
ครรธาตุ ครรภ์ ครรลอง 
ครวญ ครวญคราง ครวญคร่ำ 
ครวญคร่ำรำพัน ครวญถึง ครวญเพลง 
ครหา ครอก ครอง 
ครองความสาว ครองความเป็นโสด ครองจีวร 
ครองชีพ ครองชีวิต ครองตลาด 
ครองตัว ครองตำแหน่ง ครองบัลลังก์ 
ครองบ้านครองเมือง ครองราชย์ ครองราชย์สมบัติ 
ครองราชสมบัติ ครองสติ ครองอำนาจ 
ครองเมือง ครองเรือน ครองแครง 
ครองแชมป์ ครองแผ่นดิน ครองโลก 
ครองใจ ครอบ ครอบครอง 
ครอบครองโลก ครอบครัว ครอบครัวขยาย 
ครอบครัวเดี่ยว ครอบครู ครอบคลุม 
ครอบงำ ครอบจักรวาล คร่อม 
ครั่ง ครั้ง ครั้ง 
ครั้งกระโน้น ครั้งก่อน ครั้งครา 
ครั้งคราว ครั้งดึกดำบรรพ์ ครั้งต่อมา 
ครั้งต่อไป ครั้งถัดมา ครั้งที่แล้ว 
ครั้งนั้น ครั้งนี้ ครั้งพระเจ้าเหา 
ครั้งสุดท้าย ครั้งหน้า ครั้งหนึ่ง 
ครั้งหลัง ครั้งแรก ครั้งแล้วครั้งเล่า 
ครั้งโน้น ครั้งใดก็ตาม ครั้งไร 
ครั้งไหน ครัดเคร่ง ครัน 
ครั้น ครั้น ครั่นคราม 
ครั่นคร้าม ครั่นคร้าม ครั่นตัว 
ครั่นเนื้อครั่นตัว ครั้นเมื่อ ครั้นแล้ว 
ครับ ครับผม ครัว 
ครัวเรือน ครัวไฟ ครา 
คร่า คร่า คราก 
คราคร่ำ คราง คร่าชีวิต 
คราด คร้าน ครานั้น 
คราบ คราบมัน คราบเขม่า 
คราบเลือด คราบไคล คราม 
คร้าม คร้าม ครามครัน 
คราว คร่าว คร่าว 
คร่าวๆ คราวก่อน คราวซวย 
คราวดี คราวต่อไป คราวนั้น 
คราวนี้ คราวมงคล คราวร้าย 
คราวสุดท้าย คราวหน้า คราวหน้าคราวหลัง 
คราวหลัง คราวเคราะห์ คราวไหน 
คราใด คร่ำ คร่ำครวญ 
คร่ำครวญหา คร่ำคร่า คร่ำครึ 
คร่ำทอง คร่ำหวอด คร่ำเคร่ง 
คร่ำเครอะ คร่ำเงิน คริปทอน 
คริสตจักร คริสตัง คริสต์ 
คริสต์มาส คริสต์ศักราช คริสต์ศาสนา 
คริสต์ศาสนิกชน คริสเตียน ครีบ 
ครีบหาง ครีบอก ครีบอกปลา 
ครีม ครีมกันแดด ครีมนวดผม 
ครีมล้างหน้า ครีมโกนหนวด ครีษมายัน 
ครึ ครึกครื้น ครึ้กครื้น 
ครึ้กครื้น ครึกโครม ครึ่ง 
ครึ่งๆ กลางๆ ครึ่งชาติ ครึ่งดิบครึ่งสุก 
ครึ่งต่อครึ่ง ครึ่งตัว ครึ่งท่อน 
ครึ่งทาง ครึ่งผีครึ่งคน ครึ่งวงกลม 
ครึ่งหนึ่ง ครึ่งหลัง ครึ่งหลับครึ่งตื่น 
ครึ่งเดียว ครึ่งเดือน ครึ่งแห้งครึ่งสด 
ครึ้ม ครึ้มฝน ครึ้มฟ้าครึ้มฝน 
ครึ้มอกครึ้มใจ ครึ้มใจ ครืด 
ครืดคราด ครืน ครื้น 
ครื้น ครืนครั่น ครื้นครั่น 
ครื้นครั่น ครื้นครึก ครื้นเครง 
ครื้มฝน ครุ ครุกรรม 
ครุฑ ครุ่นคิด ครุภัณฑ์ 
ครุย ครุศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์ 
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต ครุโทษ ครู 
ครู่ ครู่ ครูด 
ครูบาอาจารย์ ครูประจำชั้น ครูผู้สอน 
ครูฝึก ครู่หนึ่ง ครู่เดียว 
ครูใหญ่ ครู่ใหญ่ ครู่ใหญ่ 
คฤหบดี คฤหัสถ์ คฤหาสน์ 
คลอ คลอก คลอง 
คล่อง คล้อง คล่อง 
คล้อง คล่องๆ คล้องกัน 
คล่องคอ คล้องจอง คล้องจองกัน 
คล่องตัว คล่องปาก คลองระบายน้ำ 
คลองส่งน้ำ คลองเลื่อย คล่องเเคล่ว 
คล่องแคล่ว คลอด คลอดก่อนกำหนด 
คลอดลูก คลอน คลอนแคลน 
คล้อย คล้อยตาม คล้อยหลัง 
คล้อยห่าง คลอรีน คลอเคลีย 
คลอโรฟอร์ม คลอโรฟิลล์ คลอโรฟีลล์ 
คลอไรด์ คละ คละคล่ำ 
คละคลุ้ง คละปน คละเคล้า 
คละเคล้ากัน คลั่ก คลัง 
คลั่ง คลั่ง คลังน้ำมัน 
คลังพัสดุ คลังสมบัติ คลังสมอง 
คลังสรรพาวุธ คลังสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บน 
คลังเก็บของ คลังเลือด คลังแสง 
คลังแสงสรรพวุธ คลังแสงสรรพาวุธ คลั่งไคล้ 
คลัตช์ คลับ คลับคล้าย 
คลับคล้ายคลับคลา คลาคล่ำ คลางแคลง 
คลางแคลงใจ คลาด คลาดกัน 
คลาดนัด คลาดเคลื่อน คลาดเวลา 
คลาดแคล้ว คลาดโอกาส คลาดไป 
คลาน คลานเข่า คลาย 
คล้าย คล้าย คล้ายๆ 
คลายกังวล คล้ายคลึง คลายความกังวล 
คลายความทุกข์ คลายตัว คลายทุกข์ 
คลายรัก คลายอารมณ์ คลายเครียด 
คลายใจ คลาสสิก คลาสสิค 
คลาไคล คลำ คล่ำ 
คล้ำ คล่ำ คล้ำ 
คลำหา คลิก คลินิก 
คลิป คลิปหนีบกระดาษ คลี่ 
คลี่คลาย คลี่ออก คลึง 
คลึงเคล้น คลึงเคล้า คลื่น 
คลื่นกระทบฝั่ง คลื่นปานกลาง คลื่นยาว 
คลื่นลูกใหม่ คลื่นวิทยุ คลื่นสมอง 
คลื่นสั้น คลื่นเสียง คลื่นเหียน 
คลื่นเหียนอาเจียน คลื่นแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
คลื่นใต้น้ำ คลื่นไส้ คลุก 
คลุกคลาน คลุกคลี คลุกคลีตีโมง 
คลุกฝุ่น คลุกเคล้า คลุ้ง 
คลุม คลุ้ม คลุ้ม 
คลุ้มคลั่ง คลุมถุงชน คลุมเครือ 
คลุมโปง ควง ควงสว่าน 
ควงแขน ควบ ควบกล้ำ 
ควบกัน ควบคุม ควบคุมงาน 
ควบคุมราคา ควบคุมสติ ควบคุมใจ 
ควบคู่ ควบคู่กัน ควบคู่กันไป 
ควบแน่น ควร ควรกระทำ 
ควรค่า ควรจะ ควรจะเป็น 
ควรปฏิบัติ ควรมี ควรระวัง 
ควรแล้ว ควัก ควักกระเป๋า 
ควักค้อน ควักเนื้อ ควัน 
ควันพิษ ควันหลง ควันไฟ 
คว้า ควาก คว้าง 
คว้างเคว้ง ควาญ ควาญช้าง 
ควาน คว้าน คว้าน 
คว้านท้อง ควานหา คว้าน้ำเหลว 
ความ ความกดดัน ความกดอากาศ 
ความกตัญญู ความกตัญญูรู้คุณท่าน ความกระจ่าง 
ความกระฉับกระเฉง ความกระชับ ความกระดากอาย 
ความกระตือรือร้น ความกระทบกระเทือน ความกระวนกระวาย 
ความกระวนกระวายใจ ความกระหาย ความกระเหม็ดกระแหม่ 
ความกรุณา ความกรุณาปรานี ความกลม 
ความกลมกลืน ความกลมเกลียว ความกลัว 
ความกลัวเกรง ความกล้า ความกล้าหาญ 
ความกล้าหาญชาญชัย ความกว้าง ความกว้างขวาง 
ความกว้างใหญ่ ความกะทัดรัด ความกังขา 
ความกังวล ความกังวลใจ ความก้าวร้าว 
ความก้าวหน้า ความกำกวม ความกำกับดูแล 
ความก้ำกึ่ง ความกำหนัด ความขบขัน 
ความขม ความขมุกขมัว ความขลัง 
ความขลาด ความขวยเขิน ความข้องเกี่ยว 
ความข้องใจ ความขัดข้อง ความขัดสน 
ความขัดเคือง ความขัดแย้ง ความขาดแคลน 
ความขาว ความขี้ขลาด ความขี้เกียจ 
ความขี้เหนียว ความขุ่น ความขุ่นข้อง 
ความขุ่นข้องหมองใจ ความขุ่นมัว ความขุ่นเคือง 
ความคงตัว ความคงทน ความคงทนถาวร 
ความคงที่ ความคงอยู่ ความคดเคี้ยว 
ความคม ความครบครัน ความครบถ้วน 
ความครั่นคร้าม ความคล่อง ความคล่องตัว 
ความคล่องแคล่ว ความคล่องแคล่วว่องไว ความคลั่ง 
ความคลั่งไคล้ ความคลางแคลง ความคลาดเคลื่อน 
ความคล้าย ความคล้ายคลึง ความคลี่คลาย 
ความคลุมเครือ ความควบคุม ความควบคุมดูแล 
ความคะนอง ความคับ ความคับข้องใจ 
ความคับแค้นใจ ความคับแคบ ความคาดหมาย 
ความคาดหวัง ความคิด ความคิดความอ่าน 
ความคิดคำนึง ความคิดต่ำ ความคิดถึง 
ความคิดฝัน ความคิดรวบยอด ความคิดริเริ่ม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคิดล่องลอย ความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดอ่าน ความคิดเห็น ความคึกคะนอง 
ความคึกคัก ความคืบหน้า ความคุ้นเคย 
ความคุ้มครอง ความคุ้มค่า ความคุ้มราคา 
ความงก ความงดงาม ความงมงาย 
ความง่วง ความงอ ความงอกงาม 
ความงาม ความงามสง่า ความงามเลิศ 
ความง่ายดาย ความจงรัก ความจงรักภักดี 
ความจงใจ ความจน ความจริง 
ความจริงจัง ความจริงอันเป็นที่สุด ความจริงแท้ 
ความจริงใจ ความจั๊กจี้ ความจัดเจน 
ความจำ ความจำกัด ความจำนง 
ความจำเป็น ความจำเริญ ความจำเสื่อม 
ความจุ ความฉงน ความฉงนสนเท่ห์ 
ความฉลาด ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดเฉลียว 
ความฉาบฉวย ความฉาวโฉ่ ความฉิบหาย 
ความฉุนเฉียว ความชนะ ความชนะด้วยอำนาจ 
ความช่วยเหลือ ความช่วยเหลือเกื้อกูล ความชอบ 
ความชอบด้วยเหตุผล ความชอบธรรม ความชอบพอ 
ความชอบใจ ความชักช้า ความชัง 
ความชัด ความชัดเจน ความชัน 
ความชั่ว ความชั่วช้า ความชั่วร้าย 
ความช้า ความช่างคิด ความช่างจินตนาการ 
ความช้ำชอกใจ ความช่ำชอง ความชำนาญ 
ความชำนิชำนาญ ความชำรุด ความชำรุดทรุดโทรม 
ความชิงชัง ความชื้น ความชื่นชม 
ความชื่นชมยินดี ความชื่นชอบ ความชื่นบาน 
ความชื้นสัมบูรณ์ ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นแฉะ 
ความชุ่มชื่น ความชุ่มชื้น ความชุ่มชื้น 
ความซาบซึ้ง ความซาบซึ้งใจ ความซ้ำซ้อน 
ความซึ้ง ความซึ้งใจ ความซื่อ 
ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความซุย ความด้อย ความดัง 
ความดัน ความดันเลือด ความดันเลือดสูง 
ความดันโลหิต ความดันโลหิตสูง ความดำมืด 
ความดำรงอยู่ ความดิ้นรน ความดี 
ความดีความชอบ ความดีงาม ความดีเยี่ยม 
ความดีใจ ความดึงดูด ความดื่มด่ำ 
ความดื้อ ความดื้อรั้น ความดุร้าย 
ความดูแล ความตกต่ำ ความตกลง 
ความตกใจ ความตรง ความตรงข้ามกัน 
ความตระหนกตกใจ ความตระหนัก ความตระหนี่ 
ความตรัสรู้ ความตรึก ความตรึกตรอง 
ความตรึงใจ ความตลก ความตลกขบขัน 
ความต้องการ ความต่อเนื่อง ความตะขิดตะขวงใจ 
ความตั้งอกตั้งใจ ความตั้งใจ ความตั้งใจผิด 
ความต่าง ความต่างกัน ความต่างศักย์ 
ความต้านทาน ความตาย ความต่ำ 
ความต่ำช้า ความต่ำต้อย ความติดขัด 
ความตึง ความตึงเครียด ความตื่นตระหนก 
ความตื้นตัน ความตื้นตันใจ ความตื่นตัว 
ความตื่นเต้น ความถนัด ความถ่วง 
ความถ่วงจำเพาะ ความถี่ ความถี่วิทยุ 
ความถือดี ความถือตัว ความถือมั่น 
ความถูก ความถูกต้อง ความถูกอนามัย 
ความทน ความทนทาน ความทรงจำ 
ความทรหด ความทรหดอดทน ความทระนง 
ความทรุดโทรม ความท้อถอย ความท้อแท้ 
ความท้อใจ ความทะนง ความทะนงตัว 
ความทะยานอยาก ความทะเยอทะยาน ความทัดเทียม 
ความทัดเทียมกัน ความทันสมัย ความทั่วถึง 
ความทารุณ ความทุกข์ ความทุกข์ทรมาน 
ความทุกข์ยาก ความทุกข์ร้อน ความทุกข์ระทม 
ความทุกข์ใจ ความทุจริต ความทุลักทุเล 
ความน้อย ความน้อยอกน้อยใจ ความน้อยเนื้อต่ำใจ 
ความน้อยใจ ความนับถือ ความนับหน้าถือตา 
ความนัย ความน่าจะเป็น ความน่าดึงดูดใจ 
ความน่านับถือ ความน่ารัก ความน่ารักน่าเอ็นดู 
ความน่าสงสัย ความน่าสนใจ ความน่าเชื่อถือ 
ความน่าไว้วางใจ ความนำ ความนิ่ง 
ความนิ่ม ความนิ่มนวล ความนิยม 
ความนิยมชมชอบ ความนึกคิด ความนึกถึง 
ความนุ่ม ความนุ่มนวล ความบกพร่อง 
ความบริบูรณ์ ความบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง 
ความบริสุทธิ์สะอาด ความบริสุทธิ์ใจ ความบอบบาง 
ความบังเอิญ ความบัดสี ความบันดาลใจ 
ความบันเทิง ความบันเทิงใจ ความบ้า 
ความบากบั่น ความบ้าคลั่ง ความบาดหมาง 
ความบีบคั้น ความปกครอง ความป่นปี้ 
ความปรองดอง ความประจักษ์แจ้ง ความประณีต 
ความประทับใจ ความประนีประนอม ความประพฤติ 
ความประพฤติชั่ว ความประพฤติดี ความประมาท 
ความประสงค์ ความประหม่า ความประหยัด 
ความประหลาดใจ ความปรากฏอยู่ ความปราชัย 
ความปราณี ความปราถนาดี ความปรานี 
ความปรารถนา ความปรารถนาดี ความปรีดา 
ความปลอดภัย ความปลาบปลื้ม ความปลื้ม 
ความปลื้มปิติ ความปลื้มปีติ ความปลื้มใจ 
ความปวด ความปวดร้าว ความปวดร้าวใจ 
ความป่วยไข้ ความปั่นป่วน ความป่าเถื่อน 
ความปิติ ความปิติยินดี ความผกผัน 
ความผอมเพรียว ความผันผวน ความผันแปร 
ความผิด ความผิดธรรมดา ความผิดปกติ 
ความผิดพลาด ความผิดหวัง ความผิดแผก 
ความผูกพัน ความฝัน ความฝืด 
ความฝืดเคือง ความพ้น ความพยาบาท 
ความพยายาม ความพยายามผิด ความพร้อม 
ความพร้อมพรั่ง ความพร้อมเพรียง ความพร้อมเพรียงกัน 
ความพร้อมใจ ความพรั่งพร้อม ความพรั่นกลัว 
ความพลาดพลั้ง ความพอ ความพอดี 
ความพอประมาณ ความพอเพียง ความพอเหมาะ 
ความพอใจ ความพะวง ความพากเพียร 
ความพ่ายแพ้ ความพิกลพิการ ความพิการ 
ความพิจารณา ความพิถีพิถัน ความพินาศ 
ความพิศวง ความพิเศษ ความพึงพอใจ 
ความพึงใจ ความฟุ้งซ่าน ความฟุ้งเฟ้อ 
ความฟุ่มเฟือย ความภักดี ความภาคภูมิ 
ความภาคภูมิใจ ความภูมิฐาน ความภูมิใจ 
ความมหัศจรรย์ ความมักง่าย ความมักมาก 
ความมักใหญ่ใฝ่สูง ความมั่งคั่ง ความมั่งมี 
ความมัธยัสถ์ ความมัน ความมั่นคง 
ความมันสะใจ ความมั่นใจ ความมั่นใจในตนเอง 
ความมัว ความมัวหมอง ความมัวเมา 
ความมากมาย ความมานะ ความมานะบากบั่น 
ความมีจินตนาการ ความมีชัย ความมีชีวิต 
ความมีชีวิตชีวา ความมีชีวิตอยู่ ความมีชื่อเสียง 
ความมีน้ำใจ ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ ความมีระเบียบ 
ความมีระเบียบวินัย ความมีวินัย ความมีหน้าตา 
ความมีหน้ามีตา ความมีอยู่ ความมีอายุ 
ความมีอำนาจ ความมีโชค ความมึนเมา 
ความมืด ความมืดมัว ความมุ่งมั่น 
ความมุ่งมาด ความมุ่งมาดปรารถนา ความมุ่งหมาย 
ความมุมานะ ความมโหฬาร ความยอดเยี่ยม 
ความย่อยยับ ความยั่งยืน ความยัดเยียด 
ความยับยั้งชั่งใจ ความยับเยิน ความยั่วยวน 
ความยั่วยวนใจ ความยาก ความยากจน 
ความยากจนข้นแค้น ความยากลำบาก ความยากแค้น 
ความยาวคลื่น ความยิ่ง ความยิ่งขึ้นไป 
ความยิ่งใหญ่ ความยินดี ความยินยอม 
ความยินยอมพร้อมใจ ความยึดมั่น ความยืดหยุ่น 
ความยืนยง ความยุ่ง ความยุ่งยาก 
ความยุ่งเหยิง ความยุติธรรม ความยุติธรรมทางสังคม 
ความรก ความรกรุงรัง ความร่มเย็น 
ความรวดร้าว ความรวดเร็ว ความร่วน 
ความร่วนซุย ความร่วมมือ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค 
ความร่วมแรงร่วมใจ ความรวย ความร้อน 
ความร้อนรน ความร้อนรุ่ม ความร้อนใจ 
ความรอบคอบ ความรอบรู้ ความร่อยหรอ 
ความระทมทุกข์ ความระทึกใจ ความระมัดระวัง 
ความระลึก ความระลึกถึง ความระลึกในทางผิด 
ความระวัง ความระส่ำระสาย ความระหองระแหง 
ความระแวง ความระแวงสงสัย ความระแวดระวัง 
ความรัก ความรักชาติ ความรักใคร่ 
ความรังเกียจ ความรัดรึง ความรั้น 
ความรันทด ความรับผิดชอบ ความร้าง 
ความราบ ความราบรื่น ความราบเรียบ 
ความร้าย ความร้ายกาจ ความร้ายแรง 
ความร้าวฉาน ความร่าเริง ความรำคาญ 
ความร่ำรวย ความริษยา ความริเริ่ม 
ความรีบ ความรีบร้อน ความรีบเร่ง 
ความรื่นรมย์ ความรื่นเริง ความรื่นเริงใจ 
ความรุ่งเรือง ความรุ่งโรจน์ ความรุนแรง 
ความรุ่มร้อน ความรู้ ความรู้ความเข้าใจ 
ความรู้คุณ ความรู้ทางศาสนา ความรู้สึก 
ความรู้สึกด้อย ความรู้สึกนึกคิด ความรู้สึกผิด 
ความรู้สึกสะเทือนใจ ความรู้สึกเขื่อง ความรู้สึกเด่น 
ความรู้สึกในใจ ความรู้เชิงปฏิบัติการ ความรู้แจ้ง 
ความลดเลี้ยว ความล่มจม ความล้มเหลว 
ความละม้าย ความละมุนละม่อม ความละมุนละไม 
ความละอาย ความละอายบาป ความละอายใจ 
ความละเลย ความละเอียดลออ ความละเอียดอ่อน 
ความละโมบ ความลังเล ความลังเลใจ 
ความลับ ความล่าช้า ความลาด 
ความลาดเอียง ความลามก ความล้าสมัย 
ความล้าหลัง ความลำบาก ความลำเค็ญ 
ความลำเอียง ความลี้ลับ ความลึก 
ความลึกซึ้ง ความลึกลับ ความลึกล้ำ 
ความลื่น ความลื่นไถล ความลุ่มลึก 
ความลุ่มหลง ความว่องไว ความวอดวาย 
ความวังเวง ความว่าง ความว่างเปล่า 
ความวางใจ ความว้าวุ่นใจ ความว้าเหว่ 
ความวิกลจริต ความวิจิตร ความวิตก 
ความวิตกกังวล ความวิตถาร ความวินาศ 
ความวิบัติ ความวิบาก ความวิปริต 
ความวิปลาส ความวิริยะ ความวิเศษ 
ความวุ่นวาย ความวุ่นวายใจ ความศรัทธา 
ความศักดิ์สิทธิ์ ความศิวิไลซ์ ความสกปรก 
ความสงบ ความสงบจิต ความสงบสุข 
ความสงบเงียบ ความสงบเรียบร้อย ความสงสัย 
ความสงสัยเคลือบแคลง ความสงสาร ความสง่า 
ความสง่างาม ความสด ความสดชื่น 
ความสดใส ความสดใหม่ ความสนิทสนม 
ความสนุก ความสนุกสนาน ความสนุกสนานร่าเริง 
ความสนเท่ห์ ความสนใจ ความสบาย 
ความสบายใจ ความสมควร ความสมจริง 
ความสมดุล ความสมบูรณ์ ความสมปรารถนา 
ความสมหวัง ความสมัครใจ ความสมานฉันท์ 
ความสม่ำเสมอ ความสมเพช ความสมเหตุสมผล 
ความสมใจ ความสรุป ความสลด 
ความสลดหดหู่ ความสลดใจ ความสลักสำคัญ 
ความสลัว ความสวยงาม ความสวยสง่า 
ความสว่าง ความสว่างไสว ความสอดคล้อง 
ความสะดวก ความสะดวกสบาย ความสะเทือน 
ความสะเทือนใจ ความสะเพร่า ความสังเกต 
ความสังเวช ความสัตย์ ความสัตย์จริง 
ความสัตย์ซื่อ ความสันติ ความสันทัด 
ความสันโดษ ความสับสน ความสับสนวุ่นวาย 
ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ทางสังคม 
ความสามัคคี ความสามัคคีปรองดอง ความสามารถ 
ความสามารถทางอารมณ์ ความสามารถพิเศษ ความสามารถเฉพาะ 
ความสาว ความสำคัญ ความสำนึก 
ความสำรวม ความสำราญ ความสำส่อน 
ความสำเร็จ ความสิ้นหวัง ความสิ้นเนื้อประดาตัว 
ความสิ้นเปลือง ความสืบเนื่อง ความสุกใส 
ความสุข ความสุขสบาย ความสุขุม 
ความสุขใจ ความสุจริต ความสุจริตใจ 
ความสุภาพ ความสุรุ่ยสุร่าย ความสูง 
ความสูงต่ำ ความสูญเปล่า ความสูญเสีย 
ความหงุดหงิด ความหดหู่ ความหน่วง 
ความหนักหน่วง ความหนักเบา ความหนักแน่น 
ความหนาบาง ความหนาแน่น ความหนาแน่นของประชากร 
ความหนืด ความหมดหวัง ความหมองใจ 
ความหมั่นเพียร ความหมาย ความหมายแฝง 
ความหยาบ ความหยาบช้า ความหยิ่ง 
ความหยุ่น ความหรรษา ความหรูหรา 
ความหลง ความหลงผิด ความหลงระเริง 
ความหลงละเมอ ความหลงใหล ความหละหลวม 
ความหลักแหลม ความหลัง ความหลาก 
ความหลากหลาย ความหลุดพ้น ความหวง 
ความห่วง ความห่วง ความหวงแหน 
ความห่วงใย ความหวัง ความหวังดี 
ความหวังลมๆ แล้งๆ ความหวั่นไหว ความหวาดกลัว 
ความหวาดระแวง ความหวาดหวั่น ความหวาน 
ความหอม ความห่างเหิน ความห่างไกล 
ความหายนะ ความห้าวหาญ ความหิว 
ความหิวโหย ความหึงหวง ความอกตัญญู 
ความองอาจ ความอดกลั้น ความอดทน 
ความอดอยาก ความอนุเคราะห์ ความอบอุ่น 
ความอยาก ความอยากรู้ ความอยากได้ 
ความอยุติธรรม ความอยู่ดีกินดี ความอยู่รอด 
ความอลหม่าน ความอลเวง ความอวดดื้อถือดี 
ความอ้วน ความอ่อนตัว ความอ่อนน้อม 
ความอ่อนนุ่ม ความอ่อนล้า ความอ่อนหวาน 
ความอ่อนเพลีย ความอ่อนแอ ความอ่อนโยน 
ความอัตคัด ความอับ ความอับอายขายหน้า 
ความอัปมงคล ความอัปยศ ความอัปลักษณ์ 
ความอัศจรรย์ ความอาฆาต ความอ้างว้าง 
ความอาจหาญ ความอาดูร ความอาทร 
ความอาภัพ ความอาย ความอารี 
ความอารีอารอบ ความอาลัย ความอำมหิต 
ความอิจฉา ความอิจฉาริษยา ความอิ่ม 
ความอิ่มเอิบ ความอิ่มใจ ความอิสระ 
ความอื้อฉาว ความอุดม ความอุดมสมบูรณ์ 
ความอุดหนุน ความอุตสาหะ ความอุ้ยอ้าย 
ความฮือฮา ความเก๋ ความเก่ง 
ความเก่งกล้า ความเก่งกาจ ความเกรงกลัว 
ความเกรงกลัวบาป ความเกรงขาม ความเกรงอกเกรงใจ 
ความเกรงใจ ความเกลียด ความเกลียดชัง 
ความเก่า ความเก่าแก่ ความเกี่ยวข้อง 
ความเกี่ยวข้องกัน ความเกี่ยวพัน ความเกี่ยวเนื่อง 
ความเกื้อกูล ความเกื้อหนุน ความเข้ม 
ความเข้มงวด ความเข้มงวดกวดขัน ความเข้มแข็ง 
ความเขลา ความเข้าใจ ความเข้าใจผิด 
ความเข้าใจพลาด ความเขินอาย ความเค็ม 
ความเคยชิน ความเคร่ง ความเคร่งครัด 
ความเคร่งเครียด ความเคราะห์ร้าย ความเครียด 
ความเคลื่อนไหว ความเคลือบแคลง ความเคารพ 
ความเคารพนับถือ ความเคียดแค้น ความเคือง 
ความเงียบ ความเงียบสงบ ความเจนจัด 
ความเจ็บ ความเจ็บช้ำ ความเจ็บช้ำน้ำใจ 
ความเจ็บปวด ความเจ็บปวดรวดร้าว ความเจ็บป่วย 
ความเจ็บไข้ ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความเจริญ 
ความเจริญก้าวหน้า ความเจริญงอกงาม ความเจริญรุ่งเรือง 
ความเจียมตัว ความเจียมเนื้อเจียมตัว ความเจือจุน 
ความเฉลียวฉลาด ความเฉอะแฉะ ความเฉียบแหลม 
ความเฉื่อย ความเฉื่อยชา ความเชี่ยวชาญ 
ความเชื่อ ความเชื่องซึม ความเชื่องมงาย 
ความเชื่อถือ ความเชื่อถือได้ ความเชื่อปรัมปรา 
ความเชื่อมั่น ความเชื่อมั่นในตนเอง ความเชื่อมโยง 
ความเชื่อใจ ความเด็ดเดี่ยว ความเด่น 
ความเด่นดัง ความเดียวดาย ความเดือดดาล 
ความเดือดร้อน ความเต็ม ความเต็มใจ 
ความเติบโต ความเท่ ความเท่ากัน 
ความเท่าเทียม ความเท่าเทียมกัน ความเที่ยง 
ความเที่ยงตรง ความเที่ยงธรรม ความเน่า 
ความเน่าเหม็น ความเบิกบาน ความเบิกบานใจ 
ความเบียดเบียน ความเบื่อ ความเบื่อหน่าย 
ความเป็นกลาง ความเป็นกันเอง ความเป็นคน 
ความเป็นจริง ความเป็นชาย ความเป็นญาติ 
ความเป็นต่อ ความเป็นทาส ความเป็นธรรม 
ความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นผู้ชาย ความเป็นผู้ดี 
ความเป็นผู้นำ ความเป็นผู้หญิง ความเป็นผู้ใหญ่ 
ความเป็นมงคล ความเป็นมนุษย์ ความเป็นมา 
ความเป็นมิตร ความเป็นยอด ความเป็นระเบียบ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความเป็นส่วนตัว ความเป็นสากล 
ความเป็นสิริมงคล ความเป็นหญิง ความเป็นห่วง 
ความเป็นห่วงเป็นใย ความเป็นหัวหน้า ความเป็นอยู่ 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ความเป็นอิสระ ความเป็นเครือญาติ 
ความเป็นเจ้าของ ความเป็นเพื่อน ความเป็นเลิศ 
ความเป็นเหตุผล ความเป็นเหตุเป็นผล ความเป็นเอกราช 
ความเป็นไท ความเป็นไป ความเป็นไปได้ 
ความเปราะบาง ความเปล่าเปลี่ยว ความเปลี่ยนแปลง 
ความเปลี่ยวใจ ความเผื่อแผ่ ความเพราะ 
ความเพรียวลม ความเพลิดเพลิน ความเพ้อฝัน 
ความเพิกเฉย ความเพียบพร้อม ความเพียร 
ความเพียรพยายาม ความเมตตา ความเมตตากรุณา 
ความเมตตาปรานี ความเมตตาสงสาร ความเมา 
ความเมามัว ความเมามาย ความเมื่อย 
ความเมื่อยล้า ความเย็น ความเย็นฉ่ำ 
ความเย็นยะเยือก ความเย่อหยิ่ง ความเย้ายวน 
ความเย้ายวนใจ ความเยือกเย็น ความเร่ง 
ความเร่งด่วน ความเร่งรีบ ความเร้นลับ 
ความเร็ว ความเร่าร้อน ความเร้าอารมณ์ 
ความเร้าใจ ความเรียง ความเรียบ 
ความเรียบง่าย ความเรียบร้อย ความเลว 
ความเลวทราม ความเลอะเลือน ความเละเทะ 
ความเลินเล่อ ความเลื่องลือ ความเลื่อนลอย 
ความเลื่อมใส ความเลื่อมใสศรัทธา ความเวทนา 
ความเศร้า ความเศร้าหมอง ความเศร้าเสียใจ 
ความเศร้าโศก ความเศร้าใจ ความเสถียร 
ความเสน่หา ความเสมอ ความเสมอกัน 
ความเสมอต้นเสมอปลาย ความเสมอภาค ความเสี่ยง 
ความเสียดาย ความเสียสละ ความเสียหาย 
ความเสียเปรียบ ความเสียใจ ความเสื่อม 
ความเสื่อมชื่อเสียง ความเสื่อมถอย ความเสื่อมทราม 
ความเสื่อมเสีย ความเสื่อมโทรม ความเหงา 
ความเห็น ความเห็นชอบ ความเห็นด้วย 
ความเห็นดี ความเหน็ดเหนื่อย ความเห็นผิด 
ความเห็นพ้อง ความเห็นส่วนตัว ความเห็นอกเห็นใจ 
ความเหนียว ความเหนียวแน่น ความเหนือกว่า 
ความเหนื่อย ความเหนื่อยหน่าย ความเหนื่อยอ่อน 
ความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ได้ ความเห็นแจ้ง 
ความเห็นใจ ความเหม็น ความเหมาะสม 
ความเหมาะเจาะ ความเหมือน ความเหมือนจริง 
ความเหลวแหลก ความเหลื่อมล้ำ ความเหี้ยมโหด 
ความเอ็นดู ความเอนเอียง ความเอาจริงเอาจัง 
ความเอาใจใส่ ความเอียง ความเอื้ออาทร 
ความเอื้ออารี ความเอื้อเฟื้อ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ความแข็ง ความแข็งขัน ความแข็งตัว 
ความแข็งแกร่ง ความแข็งแรง ความแค้น 
ความแค้นเคือง ความแค้นใจ ความแคบ 
ความแคลงใจ ความแจ่ม ความแจ่มชัด 
ความแจ่มแจ้ง ความแจ่มใส ความแฉะ 
ความแฉะแบะ ความแตกต่าง ความแตกร้าว 
ความแตกสามัคคี ความแตกแยก ความแท้จริง 
ความแน่ชัด ความแน่น ความแน่นหนา 
ความแน่นอน ความแน่นแฟ้น ความแนบแน่น 
ความแน่วแน่ ความแน่แน่ว ความแน่ใจ 
ความแบบบาง ความแปรผัน ความแปรเปลี่ยน 
ความแปลก ความแปลกประหลาด ความแปลกหน้า 
ความแปลกใจ ความแพ้พ่าย ความแม่น 
ความแม่นยำ ความแรง ความแร้นแค้น 
ความแวววาว ความแหนงหน่าย ความแหลมคม 
ความแออัด ความโก้ ความโกรธ 
ความโกรธเคือง ความโกรธแค้น ความโกลาหล 
ความโก้หรู ความโก้เก๋ ความโค้ง 
ความโค้งงอ ความโง่ ความโง่เขลา 
ความโง่เง่า ความโชคดี ความโด่งดัง 
ความโดดเดี่ยว ความโน้มถ่วง ความโน้มเอียง 
ความโบราณ ความโปร่ง ความโปร่งสบาย 
ความโปร่งแสง ความโมโห ความโล่ง 
ความโลภ ความโลเล ความโศกเศร้า 
ความโหด ความโหดร้าย ความโหดเหี้ยม 
ความโหยหิว ความโหฬาร ความโอนเอียง 
ความโอบอ้อมอารี ความโอ่อ่า ความใกล้ชิด 
ความใคร่ ความใจกว้าง ความใจร้อน 
ความใจเร็ว ความใจแคบ ความใน 
ความในใจ ความใฝ่ฝัน ความใฝ่สูง 
ความใฝ่ใจ ความใส ความใสสะอาด 
ความใส่ใจ ความใหญ่โต ความใหญ่โตมโหฬาร 
ความใหม่ ความไขว้เขว ความได้เปรียบ 
ความไตร่ตรอง ความไพเราะ ความไพเราะเพราะพริ้ง 
ความไพเราะเสนาะหู ความไม่กระจ่าง ความไม่กล้า 
ความไม่ชอบมาพากล ความไม่ชัดแจ้ง ความไม่ถูกกัน 
ความไม่ถูกต้อง ความไม่บริสุทธิ์ ความไม่พอใจ 
ความไม่พึงพอใจ ความไม่มั่นคง ความไม่มั่นใจ 
ความไม่มีตัวตน ความไม่มีระเบียบ ความไม่มีอะไร 
ความไม่มีเดียงสา ความไม่รอบคอบ ความไม่รัดกุม 
ความไม่รู้ ความไม่ลงรอยกัน ความไม่สบายใจ 
ความไม่สมดุล ความไม่สะดวก ความไม่เท่าเทียมกัน 
ความไม่เที่ยง ความไม่เที่ยงตรง ความไม่เบียดเบียน 
ความไม่เป็นระเบียบ ความไม่เสมอภาค ความไม่เอาใจใส่ 
ความไม่แน่ชัด ความไม่แน่นอน ความไม่ไว้วางใจ 
ความไม่ไว้ใจ ความไร้ยศ ความไร้เดียงสา 
ความไว ความไว้วางใจ ความไว้ใจ 
ควาย ควายเหล็ก คว้ารางวัล 
คว้าแชมป์ คว้าโอกาสที่ดี คว้าไขว่ 
คว่ำ คว่ำกระดาน คว่ำบาตร 
คว่ำหลัง ควินิน คหกรรมศาสตร์ 
คหบดี คหปตานี คอ 
คอก ค็อกคัส คอกช้าง 
คอกพยาน คอกม้า คอกระเช้า 
คอกลม คอกะลาสี ค็อกเทล 
คอขวด คอขาดบาดตาย คอคอด 
คองเกรส คอจีน คอซอง 
คอด คอดกิ่ว คอตก 
คอต่อ คอตั้ง คอตั้งบ่า 
คอตีบ คอทองแดง คอน 
ค่อน ค้อน ค่อน 
ค้อน คอนกรีต คอนกรีตอัดแรง 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ค้อนขวับ ค่อนขอด 
ค่อนข้าง ค่อนข้างจะ ค้อนควัก 
ค่อนคืน ค่อนจะ คอนดอม 
ค้อนติง ค่อนวัน ค่อนว่า 
คอนเดนเซอร์ คอนเสิร์ต ค่อนแคะ 
คอนแทคเลนส์ คอนแวนต์ คอนโดมิเนียม 
คอบัว คอปาด คอพอก 
คอพับ ค๊อฟฟี่ช็อป ค่อม 
ค้อม ค้อม ค้อมตัว 
คอมพายเลอร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
คอมมานโด คอมมิวนิสต์ ค้อมลง 
ค้อมหัว คอมเพรสเซอร์ คอมแพกต์วิดีโอดิสก์ 
คอมไพล์ คอย ค่อย 
ค่อย ค่อยๆ ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป 
คอยก่อน คอยกิน คอยจังหวะ 
คอยจับผิด คอยดู คอยท่า 
ค่อยยังชั่ว คอยล์ คอยอยู่ 
คอยเก้อ ค่อยเป็นค่อยไป คอยเฝ้า 
คอยเหตุ คอยโอกาส คอระฆัง 
คอรันดัม คอรัปชั่น คอรุน 
คอร์ด คอร์ต คอร์รับชั่น 
คอร์รัปชั่น คอร์ส คอลัมนิสต์ 
คอลัมน์ คอวี คอสติกโซดา 
คอสอง คอสะพาน คอสูง 
คอหนัง คอหอย คอหอยพอก 
คอห่าน คอเคซอยด์ คอเชิ้ต 
คอเดียวกัน คอเลสเตอรอล คอเสื้อ 
คอแข็ง คอแร้ง คอแห้ง 
คอแห้งผาก คอแหลม คะ 
ค่ะ ค่ะ คะนอง 
คะนองกาม คะนองปาก คะนึง 
คะนึงถึง คะมำ คะยั้นคะยอ 
คะเน คะเยอ คะแนน 
คะแนนนิยม คะแนนสนับสนุน คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเต็ม คะแนนเสียง คะแนนเสียงข้างน้อย 
คะแนนเสียงข้างมาก คักฉาก คัคนัมพร 
คัคนางค์ คัคนานต์ คั่ง 
คั่งค้าง คั่งแค้น คัณฑสูตร 
คัด คัดค้าน คัดจมูก 
คัดจังกูด คัดฉาก คัดตัว 
คัดท้าย คัดลอก คัดลายมือ 
คัดสรร คัดสำเนา คัดหา 
คัดหางเสือ คัดออก คัดเลือก 
คัดเลือด คัดแยก คัดไทย 
คัทลียา คัน คั่น 
คั้น คั่น คั้น 
คันคะเยอ คันฉ่อง คันฉาย 
คันฉายดอง คันชัก คันชั่ง 
คันดิน คันธกุฎี คันธนู 
คันนา คันบังคับ คันปาก 
คันมือคันไม้ คั่นรายการ คันศร 
คันส่ง คั่นสี คันเบ็ด 
คันเร่ง คันโดง คันโพง 
คันโยก คันไถ คันไม้คันมือ 
คับ คับข้องใจ คับขัน 
คับคั่ง คับอกคับใจ คับแค้น 
คับแค้นใจ คับแคบ คับใจ 
คัมภีร์ คัมภีร์ปฐมสมโพธิ คัมภีร์พยากรณ์ 
คัมภีร์ไบเบิล คั่ว คั่วตำแหน่ง 
คา ค่า ค้า 
ค่า ค้า คากรอง 
ค่ากลาง ค่าก่อสร้าง ค่ากำเหน็จ 
ค้ากำไร ค้ากำไรเกินควร ค่าขนส่ง 
ค้าของเถื่อน ค้าขาย ค่าคงตัว 
ค่าคงที่ คาคบ ค่าคบ 
ค่าคบ ค่าคบไม้ ค่าครองชีพ 
ค่าความจริง ค่าคอมมิชชั่น คาง 
ค่าง ค้าง ค่าง 
ค้าง คางคก ค้างคา 
ค้างคาว ค้างคาใจ ค้างคืน 
ค้างชำระ คางทูม ค้างปี 
ค่างวด ค้างสต๊อก ค้างหนี้ 
คางหมู ค้างอยู่ ค้างเติ่ง 
ค้างแรม ค่าจ้าง ค่าจ้างขั้นต่ำ 
ค่าจ้างรายเดือน ค่าชดเชย คาด 
คาดการณ์ คาดการณ์ล่วงหน้า คาดคะเน 
คาดคั้น คาดค่า คาดคิด 
คาดฝัน คาดว่า คาดหน้า 
คาดหมัด คาดหมาย คาดหวัง 
คาดเข็มขัด คาดเดา คาดโทษ 
คาดไม่ถึง ค่าต๋ง ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตัว ค่าตั๋ว 
ค่าตั๋ว ค่าตัวเลข ค่าตัวแปร 
คาตา ค่าถัวเฉลี่ย คาถา 
คาถาพัน คาถาอาคม ค่าทดแทน 
ค่าทนายความ คาทอลิก ค่าทำขวัญ 
คาที่ ค่าธรรมเนียม คาน 
ค้าน ค้าน คานหาม 
คานอำนาจ ค่านายหน้า ค่าน้ำค่าไฟ 
ค่าน้ำนม ค่าน้ำร้อนน้ำชา ค่าน้ำไฟ 
ค่านิยม ค่านิยมทางสังคม คาบ 
คาบกัน คาบข่าว ค่าบรรทุก 
ค่าบริการ คาบลูกคาบดอก คาบสมุทร 
ค่าบำรุง ค่าบำรุงรักษา ค่าบำเหน็จ 
คาบเกี่ยว คาบเกี่ยวกัน คาบเส้น 
ค่าปกป้องแสงแดด ค่าปฏิกรรมสงคราม ค้าประเวณี 
ค่าปรับ ค้าปลีก ค่าป่วยการ 
ค่าปิดปาก ค่าผ่อนส่ง ค่าผ่านประตู 
ค่าพาหนะ ค่าภาคหลวง ค่าภาษี 
ค่าภาษีอากร ค่ามัธยฐาน ค่ามาตรฐาน 
คามือ คาย ค่าย 
ค่าย คายกคณะ ค่ายกักกัน 
คายตัว ค่ายทหาร คายทิ้ง 
ค่ายพักแรม ค่ายมวย ค่ายอาสาพัฒนา 
ค่ายังชีพ ค่าย้ายถอน ค่ารถ 
คารม คารวะ ค่าระวาง 
ค่าระวางสินค้า ค่ารักษา ค่ารักษาพยาบาล 
คาราคาซัง คาราวาน คาราเต้ 
คาร์บอน คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ 
คาร์บอลิก คาร์บอเนต คาร์บูเรเตอร์ 
คาร์โบรันดัม คาร์โบไฮเดรต ค่าฤชาธรรมเนียม 
ค่าล่วงเวลา ค่าลิขสิทธิ์ คาว 
ค่าว ค่าว คาวปลา 
คาวเลือด ค้าส่ง ค่าส่งเสีย 
ค่าสัมบูรณ์ ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสินสอด 
ค่าสินไหม ค่าสินไหมทดแทน ค่าสูงสุด 
คาหนังคาเขา ค่าหน้าดิน ค่าเงิน 
ค่าเงินบาท ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยของระดับทะเล 
ค่าเช่า ค่าเดินทาง ค้าเนื้อสด 
ค่าเบี้ยเลี้ยง คาเฟ่ คาเฟอีน 
ค่าเรียน ค่าเรือ ค่าเล่าเรียน 
ค่าเลี้ยงชีพ ค่าเลี้ยงดู ค่าเลี้ยงดูปูเสื่อ 
ค่าเสมอภาค ค่าเสียหาย ค่าเหนื่อย 
ค่าแรง ค่าแรงขั้นต่ำ ค่าแรงงาน 
ค่าโฆษณา ค่าโดยสาร ค่าโทรศัพท์ 
คาใจ ค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอย 
ค่าไถ่ ค่าไฟ ค่าไฟฟ้า 
คำ ค่ำ ค้ำ 
ค่ำ ค้ำ คำๆ 
ค่ำๆ ค่ำๆ คำกริยา 
คำกริยาคุณศัพท์ คำกริยาวิเศษณ์ คำกลอน 
คำกล่าว คำกล่าวขวัญ คำกล่าวขาน 
คำกล่าวนำ คำกล่าวหา คำกล่าวอ้าง 
คำกล่าวโทษ คำขยาย คำขวัญ 
คำขอ คำขอบคุณ คำขอร้อง 
คำขอโทษ คำขาด คำขานรับ 
คำขึ้นต้น คำขู่ คำคม 
คำครหา ค้ำคอ คำคัดค้าน 
ค่ำคืน คำคุณศัพท์ คำจารึก 
คำจำกัดความ ค้ำจุน คำชม 
คำชมเชย คำชวน คำช่วยกริยา 
คำชักชวน คำชี้ขาด คำชี้แจง 
คำชื่นชม ค้ำชู คำด่า 
คำดีควาย คำดูถูก คำดูถูกดูแคลน 
คำดูแคลน คำต่อคำ คำต้องห้าม 
คำตอบ คำตอบรับ คำตักเตือน 
คำตั้ง คำตัดสิน คำต่างประเทศ 
คำตาย คำตำหนิ คำตำหนิติเตียน 
คำติชม คำติดต่อ คำติเตียน 
คำถาม คำถามปิด คำถามเปิด 
คำทับศัพท์ คำทำนาย คำธรรมดา 
คำนวณ คำนับ คำนาม 
คำนำ คำนำหน้า คำนินทา 
คำนิยม คำนิยาม คำนึง 
คำนึงถึง คำนูณ คำบรรยาย 
คำบริภาษ คำบอกเกริ่น คำบอกเล่า 
คำบัญชา คำบุพบท คำปฏิญาณ 
คำปฏิเสธ คำปด ค้ำประกัน 
คำประกาศ คำประกาศิต คำประพันธ์ 
คำประสม คำปรามาศ คำปรามาส 
คำปรารภ คำปราศรัย คำปรึกษา 
คำปาฐกถา คำผวน คำผสม 
คำผัน คำพยากรณ์ คำพ้อง 
คำพ้องความ คำพ้องความหมาย คำพ้องรูป 
คำพ้องเสียง คำพังเพย คำพิพากษา 
คำพิพากษาถึงที่สุด คำพูด คำพูดตลก 
คำพูดติดปาก คำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ คำพูดไม่จริง 
คำฟ้อง คำฟ้องแย้ง ค้ำฟ้า 
คำภาวนา คำมั่น คำมั่นสัญญา 
คำมากพยางค์ ค่ำมืด คำยกยอ 
คำยกย่อง คำย่อ คำยาก 
คำยินยอม คำยืนยัน คำร้อง 
คำร้องขอ คำร้องทุกข์ คำร้องเรียน 
คำรับรอง คำรับสารภาพ คำราชาศัพท์ 
คำราม คำร่ำร้อง คำลงท้าย 
คำลักษณนาม คำลักษณะนาม คำลามก 
คำวิงวอน คำวิจารณ์ คำวินิจฉัย 
คำวิเศษณ์ คำศัพท์ คำศัพท์หมวด 
คำศัพท์เฉพาะ คำสดุดี คำสบถ 
คำสบประมาท คำสมาส คำสมุหนาม 
คำสรรพนาม คำสรรเสริญ คำสรรเสริญเยินยอ 
คำสร้อย คำสอน คำส่อเสียด 
คำสั่ง คำสั่งจ่าย คำสั่งมาโคร 
คำสั่งศาล คำสั่งสอน คำสั่งเด็ดขาด 
คำสัญญา คำสัตย์ คำสันธาน 
คำสาบาน คำสาป คำสาปแช่ง 
คำสามมัญนาม คำสามานยนาม คำสารภาพ 
คำสุภาพ คำสแลง คำหยาบ 
คำหยาบคาย คำหลวง คำหลัก 
คำหวาน ค้ำหัว คำอธิบาย 
คำอธิบายศัพท์ คำอธิบายเพิ่มเติม คำอธิษฐาน 
คำอบรม คำอวยพร คำอ้างอิง 
คำอำลา คำอุทาน คำอุทิศ 
คำอุปมา คำเฉพาะ คำเฉลย 
คำเชิญ คำเชิญชวน คำเชื่อม 
คำเชื้อเชิญ คำเดี่ยว คำเต็ม 
คำเติม คำเตือน คำเท็จ 
คำเบิกความ คำเผดียงสงฆ์ คำเมือง 
คำเยินยอ คำเริ่มต้น คำเรียกร้อง 
คำเล่าลือ คำเลื่องลือ คำเสก 
คำเสนอ คำเสนอแนะ คำแก้ตัว 
คำแช่ง คำแถลง คำแถลงการณ์ 
คำแนะนำ คำแปล คำแย้ง 
คำแสด คำแสดงความยินดี คำโกหก 
คำโคลง คำโดด คำโต้ 
คำโต้ตอบ คำใต้ คำให้การ 
คำให้พร คำไพเราะ คำไว้อาลัย 
คิกๆ คิกๆ คักๆ คิกคัก 
คิด คิดคด คิดคดทรยศ 
คิดค้น คิดคำนวณ คิดคำนึง 
คิดจุกจิก คิดดอกเบี้ย คิดดู 
คิดตก คิดถึง คิดถึงบ้าน 
คิดทบทวน คิดทำขึ้น คิดบัญชี 
คิดผิด คิดฝัน คิดฝันไป 
คิดมาก คิดมิดีมิร้าย คิดย้อน 
คิดราคา คิดราคาแพง คิดร้าย 
คิดลึก คิดว่า คิดสั้น 
คิดสำเร็จ คิดหนัก คิดหน้าคิดหลัง 
คิดหวัง คิดออก คิดอ่าน 
คิดอุบาย คิดเกินมูลค่า คิดเกินราคา 
คิดเงิน คิดเฉลี่ย คิดเล็กคิดน้อย 
คิดเลข คิดเห็น คิดเอา 
คิดแพง คิดในใจ คิดได้ 
คิดไปคิดมา คิดไม่ถึง คิดไม่ออก 
คิดไว้ คิมหันต์ คิลานะ 
คิว คิ้ว คิ้ว 
คิวบา คิวบิก คิวรถ 
คี่ คีตกวี คีบ 
คีม คีมจับ คีมตัด 
คีมปากจิ้งจก คีมปากฉลาม คีมปากช้าง 
คีมปากนกแก้ว คีย์ คีย์ข้อมูล 
คีย์บอร์ด คีรี คึก 
คึ่ก คึ่ก คึ่กๆ 
คึกคะนอง คึกคัก คึกคาม 
คืน คืนกลับ คืนคำ 
คืนจอ คืนชีพ คืนดี 
คืนดีกัน คืนต่อมา คืนตัว 
คืนทุน คืนนี้ คืนวันนี้ 
คืนวันหนึ่ง คืนสติ คืนหนึ่ง 
คืนหลัง คืนเงิน คืบ 
คืบคลาน คืบหน้า คือ 
คือว่า คุ คุก 
คุกกี้ คุกคาม คุกรุ่น 
คุกเข่า คุ้ง คุ้งน้ำ 
คุณ คุณๆ คุณของพระธรรม 
คุณครู คุณความดี คุณค่า 
คุณงามความดี คุณชาย คุณตา 
คุณท้าว คุณธรรม คุณนาย 
คุณประโยชน์ คุณป้า คุณปู่ 
คุณผู้ชาย คุณผู้หญิง คุณพระช่วย 
คุณพระพุทธเจ้า คุณพ่อ คุณพ่ออธิการ 
คุณภาพ คุณภาพชีวิต คุณภาพดี 
คุณภาพประชากร คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณย่า 
คุณยาย คุณลักษณะ คุณลุง 
คุณวุฒิ คุณศัพท์ คุณสมบัติ 
คุณสมบัติพิเศษ คุณสมบัติเฉพาะ คุณหญิง 
คุณหนู คุณหมอ คุณานุประโยค 
คุณูปการ คุณแม่ คุณไสย 
คุด คุดคู้ คุดทะราด 
คุ่น คุ้น คุ้น 
คุ้นๆ คุ้นชิน คุ้นตา 
คุ้นหน้า คุ้นหู คุ้นเคย 
คุม คุ้ม คุ้ม 
คุ้มกบาล คุ้มกะลาหัว คุ้มกัน 
คุมกำลังทัพ คุมกำลังพล คุมกำเนิด 
คุมขัง คุ้มครอง คุ้มครองรักษา 
คุ้มครองสิทธิ์ คุ้มค่า คุ้มค่าเหนื่อย 
คุ้มค่าแรง คุ้มดีคุ้มร้าย คุมตัว 
คุมท้อง คุ้มทุน คุมฝอย 
คุ้มภัย คุมราคา คุมสติ 
คุ้มหัว คุมเชิง คุมแค้น 
คุมแจ คุย คุ้ย 
คุ้ย คุยจ้อ คุยนักคุยหนา 
คุ้ยหา คุยอวด คุยเก่ง 
คุ้ยเขี่ย คุยเขื่อง คุยโต 
คุยโตโอ้อวด คุยโม้ คุยโว 
คุรุศาสตรดุษฎีบัณฑิต คุรุศาสตรบัณฑิต คุรุศาสตรมหาบัณฑิต 
คุรุสภา คุโณปการ คู 
คู่ คู้ คู่ 
คู้ คู่กรณี คู่กัด 
คู่ขนาน คู่ขา คู่ครอง 
คู่ควง คู่ควร คู่ความ 
คู่คิด คู่คี่ คู่คุย 
คู่ฉบับ คู่ชิง คู่ชีพ 
คู่ชีวิต คู่ชื่น คู่ซ้อม 
คู่ซี้ คูณ คูณร่วมน้อย 
คู่ต่อสู้ คูถ คู่ทุกข์คู่ยาก 
คูน คู่นอน คูน้ำ 
คู่บ้านคู่เมือง คู่บารมี คู่บ่าวสาว 
คู่บุญคู่กรรม คู่ปรปักษ์ คู่ปรับ 
คูปอง คู่ผัวตัวเมีย คู่พิพาท 
คู่มือ คู่มือการใช้ คู่รัก 
คู่รักคู่แค้น คู่ลำดับ คู่สนทนา 
คู่สมรส คู่สร้างคู่สม คู่สวด 
คู่สัญญา คู่สามีภรรยา คู่สาย 
คู่สายโทรศัพท์ คู่หมั้น คู่หมั้นคู่หมาย 
คู่หมาย คูหา คู่หู 
คู่อริ คู่อาฆาต คู่เคียง 
คูเมือง คูเรียม คู่เล่น 
คูเวต คู่เอก คู่แข่ง 
คู่แข่งขัน คู่แค้น คู่แต่งงาน 
คู่แฝด คู่ใจ คเณศ 
Terms of Service